Informacje o redakcji wydania magazynowego

Kierownictwo redakcji


Kierownik wydania magazynowego:
Barbara Jadzińska-Zgubieńska - tel. (052) 32-60-725

Grzegorz Kończewski - tel. (052) 32-60-750
Grażyna Ostropolska - tel. (052) 32-60-717
Krzysztof Błażejewski - tel. (052) 32-60-718
Piotr Schutta - tel. (052) 32-60-761
Katarzyna Bogucka - tel. (052) 32-60-710
Małgorzata Oberlan - tel. (056) 611-81-58
Przemysław Łuczak - tel. (052) 32-60-710