Ten ostatni test

Hanna Walenczykowska 1 kwietnia 2016

Ubiegłoroczni absolwenci szkół podstawowych nie radzili sobie z gramatyką, ortografią i ułamkami dziesiętnymi. Jak wypadną tegoroczni? Dowiemy się po ogłoszeniu wyników sprawdzianu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Bydgoszczy przygotowuję się do sprawdzianu absolwenta, którego wyniki pokażą, jakie są ich mocne strony.

Fot.: Filip Kowalkowski


Za kilka dni, we wtorek, 5 kwietnia, uczniowie szóstych klas przystąpią do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej. Wyniki, jakie uzyskają, wykażą nie tylko poziom zdobytej przez nich wiedzy, ujawnią także, jakie zdobyli praktyczne umiejętności.

Na bakier z ortografią


Rok temu, jak podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, do standardowego sprawdzianu w części pierwszej (język polski i matematyka) w województwie kujawsko-pomorskim przystąpiło 18 173 uczniów, 612 rozwiązywało testy dostosowane. Z części pierwszej zwolniono 256 osób, laureatów konkursów.


Na podstawie wyników sprawdzianu można stwierdzić, że ubiegłoroczny absolwent szkoły podstawowej nie miał kłopotu z wyszukiwaniem informacji. Miał jednak ogromne trudności z gramatyką i ortografią - świadczą o tym popełnione przez uczniów rażące błędy. Uczniowie najczęściej stosowali niepoprawne formy wyrazów (w pracach pojawiły się np. wziełem, podeszłem, lubiał), używali słów w niewłaściwym znaczeniu lub niepoprawne połączenia wyrazów (np. wybrali się na pływanie) lub zmieniali formy (np. wpadł w wielką radość, cudy się przydarzają).

Natomiast do części drugiej, czyli sprawdzianu z języka angielskiego, przystąpiło 17 630 uczniów, 35 laureatów konkursów i olimpiad z tego obowiązku zwolniono. Dla 536 osób przygotowano sprawdziany niestandardowe. Z danych OKE wynika, że piszący sprawdzian znakomicie poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.

Warto dodać, że absolwenci, odpowiadając na pytania z matematyki, wykazali się m.in. umiejętnością opisywania części danej całości za pomocą ułamka, ale mieli trudności z mnożeniem i dzieleniem ułamków dziesiętnych.

Najlepsi uczniowie wiejskich szkół


Najgorzej wypadli szóstoklasiści mieszkający w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, najlepiej uczniowie z małych, wiejskich szkół.

Jolanta Metkowska, p.o. kuratora oświaty: Ważne jest porównywanie ucznia z sobą samym, czyli pokazywanie mu, ile więcej umiejętności zdobył przez ostatni tydzień, dwa, trzy... Ważny jest postęp.


Powyższe wyniki ubiegłorocznego sprawdzianu trudno jednoznacznie ocenić. Wiadomo jednak, że...

- Jest lepiej w czytaniu ze zrozumieniem, ale problemem pozostaje pisanie - tłumaczy Jolanta Metkowska, pełniąca obowiązki kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. - Zawsze słabiej wypadały umiejętności analizowania, rozumowania, wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Uczniowie nauczyli się, w jaki sposób należy wyszukiwać informacje...

Ale nawet najlepiej skonstruowane testy nie dostarczą nam wiedzy o tym, jakimi cechami charakteryzują się uczniowie, którzy je rozwiązywali. Dlaczego?

- Nie ma przecież dwóch takich samych ludzi kończących szóstą klasę - tłumaczy Jolanta Metkowska. - Każdy człowiek - jak powiedział Wiktor Hugo - jest wszechświatem.

Nie istnieje także jeden, standardowy sposób prowadzenia edukacji tak, by każdy uczeń uzyskiwał wyłącznie dobre wyniki w nauce. Ale jest...

- Prawdopodobnie jedyna metoda; porównywanie ucznia z sobą samym, czyli pokazywanie mu, ile więcej umiejętności zdobył przez ostatni tydzień, dwa, trzy... Zatem sprawdzamy postępy odnośnie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności - uważa Jolanta Metkowska. - Ważne jest też to, czy nauczyciele inspirują ucznia, pokazują mu, w jaki sposób należy się uczyć.

Co kształtuje absolwenta?


Poziom wiedzy ucznia (nie tylko szóstoklasisty) i jego umiejętności zależą od bardzo wielu czynników. Wymieńmy kilka z nich, np. osobowość, motywacja (czy dziecko uczy się dla mamy, taty, dla przyszłej pracy, dla kariery, czy może jego proces kształcenia służy własnemu rozwojowi). Nie bez znaczenia jest też wpływ najbliższego środowiska.

- Na pewno konteksty kulturowe mają znaczenie, czyli: wartości, tradycja, regionalizm, zespolenie środowiska, rodzina i to, jak jej członkowie oceniają wartość uczenia się, czy w domu są książki, czy się dużo rozmawia, czy jada się wspólne posiłki - wylicza Jolanta Metkowska i podkreśla: - Poczucie bezpieczeństwa w domu i szkole wpływa na większą ciekawość świata i ułatwia przyswajanie wiedzy. Szczęśliwe dziecko z otwartością i zainteresowaniem zdobywa nowe umiejętności, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce.

Niezwykle istotne w procesie edukacji jest również i to, w jaki sposób szkoła i rodzina traktują ucznia.

- Dziecko w szkole winno być podmiotem, niestety, nadal częściej jest przedmiotem oddziaływań edukacyjnych. Wyniki kontroli mówią, że tylko 40 proc. uczniów wie, po co się uczy - uważa Jolanta Metkowska. - Dziecko jako podmiot, wartościowy człowiek, bez względu na pochodzenie, zachowanie oraz uzyskiwane wyniki, jest zawsze traktowane z szacunkiem. A uczeń, do którego podchodzi się w szkole przedmiotowo musi sobie na szacunek zasłużyć.

Kreatywni i dociekliwi


Poziom wiedzy i umiejętności tegorocznych absolwentów będzie można ocenić dopiero za kilka tygodni, po ogłoszeniu wyników sprawdzianu. Jednak już dziś wiadomo, że...

- Są dobrze przygotowani, pracujemy z nimi od pierwszego dnia pobytu w naszej szkole - zapewnia Agata Dopke, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bydgoszczy. - Staramy się rozwijać uczniów w różnych kierunkach, np. poprzez czytanie książek i prowadzenie działalności charytatywnej. Oprócz udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy organizujemy własne akcje - jedną z nich jest „Gdyby do szkoły chodziły anioły”. W ten sposób uczymy uczniów patrzenia sercem.

W większości bydgoskich szkół podstawowych jest podobnie jak w „dwójce”. Nie liczą się tylko sukcesy dydaktyczne ale i rozwój indywidualny ucznia. Najlepsi absolwenci zwykle trafiają do najbardziej cenionych gimnazjów.

- Uczniowie pierwszych gimnazjalnych klas są kreatywni, dociekliwi - uważa Adrian Sajna, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. - Zadają mnóstwo pytań po to, by wiedzieć więcej niż przeciętny gimnazjalista. Większość nie skupia się tylko na nauce.

Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej zostanie przeprowadzony we wtorek ( 5.04.)


Część pierwsza, obejmująca język polski i matematykę (z elementami historii i przyrody), rozpocznie się o godz. 9.00. Natomiast część druga z języka obcego (do wyboru: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) rozpocznie się o godz. 11.45. Część pierwsza potrwa 80 minut, a część druga 45 min.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.