Nie zaśpij, bo stracisz stypendium

Bartłomiej Makowski 28 lipca 2014

Wakacje to dla studentów i uczniów czas odpoczynku. Warto jednak pamiętać, że to także czas aplikowania o różne stypendia. Lepiej się nie spóźnić.

Fot.: Bartłomiej Makowski

Pomoc zdolnym uczniom i studentom, poza uczelniami, oferują też władze miast. W Toruniu co roku wręczane są stypendia prezydenta. Wnioski w magistrackim wydziale edukacji do 5 września składać mogą wychowankowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warunek: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów muszą wykazać się średnią ocen 5,5, a ich koledzy ze szkół ponadgimnazjalnych - średnią 4,5. Ponadto jedni i drudzy muszą zdobyć ocenę bardzo dobrą z zachowania i szczycić się tytułem laureata bądź finalisty olimpiady albo konkursu przedmiotowego na stopniu co najmniej wojewódzkim. Do kieszeni ucznia szkoły podstawowej może w ten sposób wpłynąć 150 zł miesięcznie, gimnazjalisty - 200, zaś wychowanka szkoły ponadgimnazjalnej - 250.

Zdolni na start


Inaczej rzecz ma się w Bydgoszczy. Tu prezydent miasta jest mecenasem żaków. Co roku przyznawane są dwa stypendia dla wyróżniających się studentów. Kandydatów zgłaszają uczelnie, termin zaś mija w styczniu przyszłego roku.


Bydgoscy i toruńscy uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Nabór wniosków rozpoczyna się 1, a kończy 15 września. Prowadzony będzie w szkołach i przez magistrackie wydziały edukacji.

Z początkiem września rusza też program dofinansowania wyprawek szkolnych. Mogą ubiegać się o nie uczniowie, którzy spełniają jeden z trzech warunków: są niepełnosprawni i objęci specjalnym tokiem nauczania, dochód na osobę w ich rodzinie nie przekracza 539 zł lub pochodzą z rodzin, w których występują problemy takie jak na przykład alkoholizm.

340 uczniów z województwa będzie mogło z kolei ubiegać się o pomoc poprzez program „Zdolni na start”. Jest on skierowany do zdolnych wychowanków szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem aplikowania jest pochodzenie z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1078 zł. Ponadto uczeń ubiegający się o to stypendium powinien mieć na koncie tytuł finalisty lub laureata olimpiady bądź konkursu przedmiotowego. Co więcej - uczeń ma się też wykazać prowadzeniem pracy naukowej lub badań oraz indywidualnym programem i tokiem nauki. Wnioski składać można od 1 do 19 września w Urzędzie Marszałkowskim lub jego przedstawicielstwach.

Dla rodziny przyszłego żaka rozpoczęcie studiów to nie tylko powód do dumy i radości, ale też sytuacja zmuszająca niejednokrotnie do zaciśnięcia pasa. Trudny czas inkubacji na uczelni pomagają przetrwać różnego rodzaju fundacje.

Nie tylko dobre oceny...


Dla rodzin mieszkających poza miastami, w miejscowościach liczących do 20 tysięcy mieszkańców, pomocny okazać może się Program Stypendiów Pomostowych. W trakcie poprzednich edycji rozdzielono 12,5 tys. stypendiów. Organizowany przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności program skierowany jest do zdolnych uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dla przyszłego żaka to zastrzyk gotówki w wysokości 5000 zł, wypłacanej w 10 ratach.
Warunkiem przyznania pomocy finansowej, poza miejscem zamieszkania, jest uzyskanie dobrego wyniku na maturze, pochodzenie z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto. Trzeba też spełnić przynajmniej jeden z czterech dodatkowych warunków: pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców jest byłym pracownikiem PGR, mieć tytuł finalisty olimpiady przedmiotowej, być wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej lub posiadać rekomendację jednej z organizacji lokalnych. W naszym województwie są to: Związek Mieszkańców Powiatu Żnińskiego, Stowarzyszenie „Vina Natura” w Tucholi, Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Samostrzelu, Stowarzyszenie „Kwiecista Wieś” w Ciechrzu. Mogą się do nich zgłaszać uczniowie spoza gmin, w których stowarzyszenia działają. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać on-line do 18 sierpnia, zaś 22 sierpnia upływa termin nadsyłania wniosków pocztą tradycyjną.

Podobny charakter ma stypendium akademickie fundacji im. Jerzego Juzonia. Takie wsparcie mogą otrzymać przyszli studenci z miejscowości liczących nie więcej niż 30 tys. mieszkańców i wykazujących dochód na członka rodziny nieprzekraczający 1008 zł. W puli jest 400 stypendiów po 544 zł wypłacanych przez dziesięć miesięcy. Termin nadsyłania wniosków upływa 13 września.